I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne”
W dniach 24-25 maja 2010 r. Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie we współpracy z Chełmskim Towarzystwem Naukowym, organizowała konferencję naukową poświęconą współczesnym strategiom i wyzwaniom edukacyjnym. Wystąpienia uczestników koncentrowały się wokół następujących zagadnień tematycznych:


  • edukacja zdrowotna,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • edukacja medialna,
  • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
  • opieka i wychowanie w edukacji.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń poprzez spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski.Program Konferencji pdf

Galeria