Proponowany przez nas katalog zagadnień jest jedynie zarysowaniem obszarów, które w zamyśle organizatorów, warto podjąć. Jednocześnie liczymy na poszerzenie tych obszarów przez uczestników Konferencji zgodnie z Państwa zainteresowaniami badawczymi i doświadczeniami w podjętym temacie. Do udziału w Konferencji zaprasza się pedagogów oraz reprezentantów pokrewnych nauk społecznych w celu wymiany poglądów i doświadczeń uwzględniających specyfikę krajową i międzynarodową (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Litwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry).