W dniach 08 – 09 maja 2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Praca człowieka jako kategoria edukacyjna. Patronat honorowy nad Konferencją objęli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. dr hab. Józef Zając. Czynny udział w Konferencji wzięło 110 osób, w tym 11 gości zagranicznych, przedstawicieli ośrodków naukowych na Białorusi, Słowacji, Ukrainie i w Czechach; pracownicy polskich wyższych uczelni oraz przedstawiciele placówek oświatowych, w tym dyrektorzy szkół chełmskich. Obrady toczyły się w 2 sesjach plenarnych i 2 panelach dyskusyjnych. Szczególny charakter obradom nadał międzynarodowy dialog nad pracą i kształceniem zawodowym w wybranych krajach Europy oraz łączenie teorii z praktyką i prezentacja dobrych praktyk z zakresu preorientacji zawodowej realizowanych w szkołach chełmskich.


Więcej