W dniach 08 – 10 maja 2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad Konferencją objęli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. dr hab. Józef Zając. Komitet Naukowy konferencji tworzyli profesorowie 10 państw europejskich: Czech, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Bułgarii, Litwy, Rosji, Białorusi i Polski. Czynny udział w Konferencji wzięło 14 gości zagranicznych, przedstawicieli ośrodków naukowych na Białorusi, Słowacji i Ukrainie. Ponadto w konferencji uczestniczyli pracownicy polskich wyższych uczelni oraz placówek zainteresowanych tematem, w tym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Obrady toczyły się w sesjach plenarnych i 4 sekcjach problemowych: bezpieczeństwo vs zagrożenie a rozwój człowieka; bezpieczne przedszkole, szkoła i placówka opiekuńczo-wychowawcza; dziecko bezpieczne w środowisku rodzinnym; bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Obradom towarzyszyły działania integrujące studentów oraz uczniów szkół podstawowych wokół tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Pierwszym z nich było rozwiązanie konkursu na pracę plastyczną dla uczniów szkół podstawowych z Chełma i okolic pt. „Dbam o bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy”. Kolejnym był pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej dla studentów pedagogiki zorganizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie.


Więcej