W dniach 9-10 maja 2012 r. Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie zorganizowała konferencję naukową, w której udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych z Białorusi, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy.

Było to doskonałe forum wymiany doświadczeń z zakresu najnowszych strategii i wyzwań, występujących we współczesnej szkole, która z jednej strony powinna wychodzić naprzeciw aktualnym trendom i potrzebom środowiska, a z drugiej - pielęgnować i czerpać ponadczasowe, uniwersalne i tradycyjne dla szkoły wartości.

Tematyka konferencji dotyczyła następujących zagadnień: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość szkoły (instytucji), tradycja i nowoczesność kształcenia, stare i nowe problemy wychowania szkolnego, opieka szkolna - dawniej i dziś.


Program konferencji

Galeria