W dniach 9-10 maja 2013 r. Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie zorganizowała konferencję naukową, w której udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych z Białorusi, Czech, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Przedmiotem obrad były zagadnienia związane z miejscem i rolą sportu szkolnego na przykładzie wybranych państw Europy. Konferencja była doskonałym miejscem wymiany poglądów i doświadczeń uwzględniających specyfikę krajową i międzynarodową. Tematyka konferencji dotyczyła następujących zagadnień: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość sportu szkolnego; tradycja i nowoczesność w realizacji zadań z zakresu sportu szkolnego; stare i nowe problemy w obszarze sportu szkolnego; misja i działalność uczniowskich klubów sportowych.


Program konferencji