II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

,,Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne''
W dniach 9-10 maja 2011 r. Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie we współpracy z Chełmskim Towarzystwem Naukowym i Miastem Chełm, organizowała drugą konferencję naukową poświęconą współczesnym strategiom i wyzwaniom edukacyjnym. Celem konferencji była wymiana doświadczeń poprzez spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych z Białorusi, Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski.Program Konferencji pdf

Galeria